Xiangqi

Exhibition View

Wu Space, Shenyang China 2019, Room 1 1 / 1